Sisäinen yrittäjyys

Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa, että esimerkiksi palkkatyötä tekevä ihminen suhtautuu
työhönsä yhtä sitoutuneesti, innostuneesti ja aloitteellisesti kuin jos työpaikkana olisi
hänen itse omistamansa yritys. Tai jos hän olisi tekemässä lempiharrastustaan.

Innostus ei kuitenkaan riitä menestykselliseen toimintaan edes toisen palveluksessa.
Pitää tietää ja osata! Tällaiaisia asioita ovat mm.

- yrityksen tuotteet ja palvelut
- yrityksen asiakaskunta
- tavarantoimittajat ja muut yhteistyökumppanit
- organisaatio ja vastuut
- alan toimintaa säätelevä lainsäädäntö (selvitä oman alasi säädökset!)
- kilpailijoiden toiminta